cz / en /ru /de /es /pl /pt /fr
 
S filmy Moovez se naučíte i mluvit.
 

S filmy Moovez se naučíte i mluvit.

Každý z nás minimálně jeden jazyk ovládá na velmi dobré úrovni bez toho, aby jej speciálně studoval:
Ten mateřský.

Jak to probíhalo? Od narození na nás rodiče mluvili. My jsme poslouchali a začali vnímat význam jednotlivých slov a vět. To byla pasivní fáze získávání slovní zásoby. Postupně jsme začali reagovat a snažili se slova napodobovat. Až s přibývajícím časem jsme byli schopní přeměňovat jednotlivá slova za souvislejší větné konstrukce. Gramaticky správné věty už byly přirozeným vyústěním naší snahy.

proces učení se mateřského jazyka

Od pasivní znalosti k aktivnímu používání.
Přirozeně a bez stresu.

S Mooveez je to podobné: byť máte jakoukoliv znalost cizího jazyka, díky filmům Mooveez se na ni nabalují další a další slovíčka ve správných gramatických vazbách. Neučíte se je izolovaně, ale v kontextu, ve kterém byla použita.

  • Díky profesionálním překladům znáte přesný a správný význam slov.
  • Díky zákrytkám si můžete i průběžně ověřovat porozumění.
  • Díky ozvučeným kartičkám máte větné konstrukce doslova na dosah, a můžete drilovat výslovnost, i konkrétní dikci věty.
  • Díky kulturním vysvětlivkám jdete do hloubky významu, a tak se vám odkrývá kulturní pozadí jazyka.
  • Díky jazykovým kvízům trénujete jednotlivé gramatické jevy.
  • Přirozeně tak přejdete z pasivní znalosti jazyka do jeho aktivního používání.
     

Mooveez pro iPadJane rozcestníkMooveez pro Android

Welcome to Mooveez
please choose your language