cz / en /ru /de /es /pl /pt /fr
 
Nie znajdziesz u nas nowości filmowych.
 

Nie znajdziesz u nas nowości filmowych.

Filmy wybrane do opracowania metodologii Mooveez muszą spełniać kilka restrykcyjnych kryteriów. Nie każdy film nadaje się do kategorii filmów Mooveez, dlatego też może się zdarzyć, że nie znajdziesz w naszej ofercie swojego ulubionego filmu. Mamy ku temu swoje powody.

nasza aktualna oferta          Jane - "hlavní lektorka" Mooveez 

 

 • Wybieramy filmy, które sprawdzają się od lat.
  Jeśli masz spędzić kilka tygodni ucząc się przy pomocy jednego filmu, musisz być w stanie obejrzeć go (choć czasem tylko we fragmentach) kilka razy. Ile takich filmów znasz? Nie ma ich zbyt wiele, ale kilka się znajdzie. Właśnie te staramy się wybierać. Większość naszych filmów plasuje się na najwyższych miejscach w rankingach popularności.

 • Wybieramy filmy, które są znane.
  Jeśli znasz historię przedstawioną w danym filmie, ponieważ już go wcześniej widziałeś, będzie zawsze prościej. Nie musisz się koncentrować na akcji lub intrydze, ale w pełni poświęcić uwagę używanemu językowi. Z naszych doświadczeń wynika, że jest to najbardziej wydajny sposób nauki. Stąd nie poszukujemy najnowszych “hitów”, lecz filmów, które należą do często oglądanych i cieszących się dużą popularnością.

 • Wolimy filmy w języku oryginalnym.
  Naszym celem jest nauczanie języka w konkretnych sytuacjach kulturowych. Chodzi nam nie tylko o opanowanie języka, ale również o jego zrozumienie. Jest to istotne głównie w przypadku bardziej zaawansowanych słuchaczy, którzy chcą zrozumieć aluzje, dowcipy, idiomy oraz inne niuanse julturowo-językowe.

 • Wybieramy filmy, które charakteryzują się bogatym słownictwem.
  Oczywiście, jednym z kluczowych kryteriów jest bogate słownictwo. Istnieje wiele świetnych filmów, które po prostu nie nadają się do nauki języka. Na szczęście nie jest ich wiele, a większość filmów zawiera przynajmnych 2 000 podstawowych słów, które pomogą stworzyć ok. 80% Twojego zasobu słownictwa oraz wiele zagadnień gramatycznych.

           

Welcome to Mooveez
please choose your language