Ghost


"And quit moving around, because you're starting to make me dizzy." 

Ale vám se díky naší aplikaci a filmu ”Duch“ už hlava z učení angličtiny točit nebude! V romantické klasice s notnou dávkou vtipu se můžete učit krásnou americkou angličtinu a užitečné fráze, které využijete mimo jiné při řešení partnerské krize. Tedy hlavně cizí partnerské krize. Díky filmu Ghost, který je součástí kurzu, máte jedinečnou příležitost osvojit si nepopulární gramatický jev zvaný “nepřímá řeč”, oblíbený chyták při všech zkouškách. A samozřejmě i další gramatiku. Pod kůži se Vám dostane díky procvičování - součástí tohoto jazykového balíčku je spousta testů a cvičení.

*”A přestaň tu pobíhat, točí se mi z tebe hlava.“