II.2. Red Dwarf Better than Life

"Lister: I write to inform you that your father is dad. Well, of course he is. 
Rimmer: It's dead."

Ve druhém díle druhé série Červeného trpaslíka s názvem Lepší než život nahlédneme společně s Listerem a Rimmerem do hluboké minulosti.

Přišla jim totiž pošta, která je tak trochu zpožděná o tři miliony let. Spousta filmů, her a dopisů. Lister, který se dá do čtení dopisu od Rimmerovy matky, dnes bohužel nepřekypuje taktem ani logickým úsudkem. A tak se ze smutné zprávy stane spíše fiasko.

Věříme, že vy máte daleko lepší jazykový cit než Lister a i kdybyste někde viděli špatně napsané slovo, jeho správný význam si domyslíte. A že zároveň při psaní neděláte chyby, kvůli kterým by mohlo vzniknout nejedno faux pas. Se správným psaním vám pomůžou diktáty a s výběrem správných slov zase cvičení v kvízové části.

*Lister: Píšu, abych ti řekla, že tvůj otec je táta. No, jasně že je.
Rimmer: Má to být mrtvý.