New York, I love you!

Tímto kurzem vás provedou lektoři z celého světa, kteří si dali dostaveníčko v New Yorku. Náš sbor tvoří mimo jiné Shia LaBeouf, Orlando Bloom, Ethan Hawke nebo Natalie Portman. Aby vám pomohli v komunikačně náročných situacích, které se dotýkají nejcilivějšího lidského místa, totiž srdce, sehráli pro vás několik scének, ve kterých prakticky využívají široké slovní zásoby a zajímavých slovních obratů. Stereotyp dlouhého manželského svazku, beznaděj z osamocení, střet odlišných kultur nebo pocit spříznění s člověkem, jehož vlastně neznáte, to jsou jen některé ze situací, pro které vám pomohou najít ta správná slova.