England

Ve spolupráci s NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE vám přinášíme zajímavý dokument o mecce angličtiny - Londýně. Představen Vám bude v celé své kráse, plavbou po Temži nebo procházkou v parku. Londýn je směsicí minulosti a přítomnosti, nabízí ale i pohled do blízké budoucnosti. Ve znalostním kvízu si potom můžete otestovat, jak dobře jste dokumentu porozuměli.