Přirozené učeníMyslíte, že s filmem se nenaučíte mluvit? Opak je pravdou.

Běžná výuka v jazykových kurzech probíhá tak, že společně s jedním lektorem neustále kombinujete různé přístupy - čtení, mluvení, poslech, učení - každá část má svůj určený čas a prostor. Studenti předpokládájí, že je to tak správné, protože "tak se to dělá". Nějvětší výzvou je obvykle začít mluvit, a dalším problémem je často to, že pokud na nás promluví člověk s jiným přízvukem než má náš lektor, není jednoduché mu porozumět.

Vzpomeňte si, jak jste se učili mateřský jazyk. Jako děti jsme nejdříve poslechem získali obrovskou slovní zásobu, které jsme dokonale rozuměli. Mluvit jsme se naučili pokoušením o napodobování - napodobování intonace mluvčího, nejlépe v situaci, ve které konkrétní výraz použil.

Stejné je to u Mooveez. Díky opakovacím ozvučeným kartičkám si sami přirozeně vybíráte fráze, které dokážete zvládnout, které chcete pilovat. Vnímáte použitou dikci, a zároveň vám hlasy různých herců navozují v hlavě situace, ve kterých byly fráze použity.