AHA! poznámky

 

AHA! poznámky v Mooveez vám pomohou proniknout do jazyka mnohem hlouběji než si dovedete představit. Vysvětlí vám zejména používání slangových výrazů a větných spojení, které vám zdánlivě nemusí dávat smysl, ovšem rodilými mluvčími jsou běžně používány.