top of page

4 zakládní kroky jak se naučit cizí jazyk

Aktualizováno: 26. 3.Když se dítě učí svůj mateřský jazyk, přijímá ho v čtyřech opakovaných krocích, které se neustále prolínají. Aplikace Mooveez vám odpoví na otázku: Jak se naučit cizí jazyk skrze tyto čtyři kroky.


Jsou to:


1. Poslech – dítě poslouchá denně. Během prvních čtyř let naposlouchá tisíce hodin nového jazyka. Některé situace se stále opakují. Slova používaná v těchto situacích se také stále opakují a pro dítě je to znamení, že jsou důležitá a že se je potřebuje naučit přednostně.


2. Porozumění – díky tomu, že jsou situace a řeč navázané přímo na určitý kontext: předmět, činnost, situaci nebo příběh, brzy dostane každá věc, která se objevuje kolem dítěte, svou zvukovou podobu – jakousi visačku. Dítě rozumí v raném věku mnoha slovům a větám pasivně, i když je samo zatím neumí říct.


3. Imitace (napodobování) – díky tomu, že dítě slyší, jak „zní“ slova, která popisují věci kolem něj a chápe, co tyto zvuky slov znamenají, může začít tyto zvuky napodobovat. Každý jeho pokus je přijímaný s pochopením a láskou, a tak se nebojí zkoušet tak dlouho, dokud nejsou jeho pokusy srozumitelné a dítě je může používat samo pro vyjádření toho, co potřebuje. Imitace je nepřirozenější a nejúčinnější způsob učení v přírodě. Každé zvíře ho používá, a přesto se od něj bohužel ve školách upustilo.

4. Mluvení – postupně, jak dítě imituje více a více, naučí se pro určité situace tzv. větné vzorce. Krátké věty o jednom až třech slovech, kterými vyjadřuje to, co potřebuje a co se mu líbí či nelíbí. Díky těmto vzorcům se naučí kreativně podobným způsobem ohýbat jiná slova a zaměňovat jedna slova za jiné. A to už je základ pro spontánní mluvení. Dítě nemusí přemýšlet o gramatice, pouze vytahuje ze své databáze „naposlouchaných“ slov a vět ty správné a intuitivně je používá. Ale hlavně: mluvit se každý naučil pouze mluvením.


V aplikaci Mooveez je tento přirozený proces zvládnutí jazyka základním cyklem, kterým se studenti přirozeně učí najednou slova, celé věty i dialogy. Tisíce studentů se tak učí mluvit a používat stovky nových slov a vět bez drilování a velkého úsilí díky pravidelnému tréninku s aplikací. V praxi se tak se potvrzuje to, čemu plně věříme i my, a to že:


Každý z nás je schopný naučit se mluvit jakýmkoliv jazykem. Což jsme prokázali při učení našeho mateřského jazyka.


Comments


bottom of page