top of page

Gramatika se neučí

Aktualizováno: 26. 3.Děti se gramatiku formálně neučí, a přesto se ji naučí intuitivně používat a naučí se mluvit správně. Tuhle schopnost máme všichni vrozenou a lze ji v sobě znovu objevit.


Citace z Wikipedie: „Dle Chomského je vývoj řeči vymezen geneticky – došel k závěru, že existuje jakási univerzální gramatika, která je vrozená a nikoli naučená během života – člověk se rodí se základní gramatickou šablonou, do které snadno zapadne jakýkoli světový jazyk. Dle Indexu humanitních citací (Arts and Humanities Citation Index) z roku 1992 byl Chomsky jako pramen citován častěji než jakýkoliv jiný žijící badatel mezi lety 1980–1992 a byl osmý nejcitovanější vědec vůbec.“


Jak to tedy funguje u dětí s učením gramatiky? Děti naposlouchají stovky až tisíce hodin pro ně nového jazyka. Postupně při procesu porozumění začnou rozlišovat často se opakující slova a slovní spojení, která mají vždy určitý jasný význam. Jsou to často jedno- či dvouslovná spojení. Říkáme jim jazykový vzorec neboli „pattern“, například: já chci…, nemám rád…, potřebuji…


Ten začnou sami nejprve jednoduše napodobovat tak, aby jim splnil nějakou jejich potřebu, a pak také kreativně měnit podle odposlouchaných a odvozených pravidel jazyka. Například: Já chci čokoládu, Já chci bonbon. Potřebuji auto. Potřebuji pryč.


Nebojí se zařazovat pravidelnosti i u nepravidelných tvarů a používat řeč s dočasnými chybami. Opraví si je později díky tzv. autokorekci, při které pozorně poslouchají a všímají si odchylek vlastního projevu od správného projevu někoho, kdo jazyk výborně ovládá –například jejich rodič.


Teprve z těchto vzorových vět, které už sami celkem pravidelně používají, si nakonec spontánně postupně odvodí celou gramatiku jazyka, aby už v předškolním věku relativně dobře sami mluvily.


Proto se v Mooveez nejprve učíme mluvit pomocí dialogů a přirozeného procesu učení. Teprve potom na větách, které umíme používat, „pomáháme“ uživateli pochopit gramatiku použitou v dané větě. Vybízíme uživatele, aby nový jazyk hodně poslouchali, zkoušeli mluvit a nebáli se dělat chyby. Gramatiku se postupně naučí na již známých větách. Jde to takto snadněji, než bychom předpokládali, protože:

Každý z nás je schopen naučit se mluvit jakýmkoliv jazykem. Což jsme prokázali při učení našeho mateřského jazyka a tuto schopnost v sobě můžeme znovu probudit.


コメント


bottom of page