top of page

Představení společnosti Mooveez

Aktualizováno: 31. 5. 2023

Učení jazyků: Proč se to dospělým zdá být obtížné?


Vítejte u videa "Představení Mooveez"! Jsem Miroslav Pešta, zakladatel společnosti Mooveez Company. Již několik let se s kolegy snažíme najít nejlepší způsob, jak se naučit jakýkoliv jazyk tak spolehlivě, jako se děti naučí svůj mateřský jazyk.


Na světě žije 8 miliard lidí a všichni se naučili svůj mateřský jazyk už jako děti. Ale když se ti samí lidé jako dospělí pokoušejí naučit další jazyk, zdá se jim to o poznání obtížnější. Proč tomu tak je?


Hledání odpovědi


Tato otázka mě dlouho zaměstnávala, a tak jsem se rozhodl prozkoumat, jak se děti učí jazyky a co se mění v pozdějším věku. Během své výzkumné práce jsem objevil zajímavé souvislosti, ze kterých se vynořila další otázka: Je možné se učit jazyky stejně spolehlivě, pokud se vrátíme k principům, které jsme používali při učení mateřského jazyka? Odpověď zní jednoznačně: ano!Učení jazyků jako děti


Když jsem studoval, jak se děti učí jazyky, objevil jsem několik klíčových aspektů. Prvním je ponoření se do jazykového prostředí. Děti jsou neustále obklopeny mateřským jazykem a mají možnost s ním být v kontaktu, ve všech situacích. To jim umožňuje naslouchat, opakovat, porozumět a postupně se zapojovat do komunikace.


Druhým aspektem je absence strachu a studu. Děti se nebojí udělat chybu, a proto jsou schopny s jazykem přirozeně experimentovat. Nepovažují chyby za selhání, ale za součást učícího procesu. Děti si nejspíš neuvědomují, že je to chyba.


Návrat k principům


Pokud chceme zlepšit své schopnosti učit se jazyky, je důležité se vrátit k těmto principům. U Mooveez Company jsme vyvinuli revoluční metodu, která je inspirována přirozeným procesem, kterým se děti učí svůj mateřský jazyk. Tato metoda je založena na dvou základních prvcích.Prvním prvkem je ponoření se do jazykového prostředí. Vytváříme prostředí, ve kterém se studenti neustále obklopují cílovým jazykem. Snažíme se vytvořit autentické situace, ve kterých mohou naslouchat, komunikovat a reagovat v cílovém jazyce. To zahrnuje poslech autentických nahrávek, sledování filmů a seriálů, čtení knih a zapojení do skutečných konverzací s rodilými mluvčími.Druhým prvkem je odstranění strachu a studu. Chyby jsou přirozenou součástí učícího procesu a neměly by být vnímány jako selhání. Snažíme se vytvořit prostředí, ve kterém studenti mají svobodu experimentovat s jazykem a učit se z vlastních chyb. Podporujeme aktivní komunikaci a poskytujeme zpětnou vazbu, která je konstruktivní a motivující.


Spolehlivé ovládnutí jakéhokoliv jazyka


Naše metoda se ukázala jako efektivní při učení různých jazyků. Studenti dosahují výrazného pokroku a získávají jistotu v používání cílového jazyka. Ztráta obav a aktivní ponoření se do jazykového prostředí umožňuje dosáhnout výsledků podobných těm, které dosahují děti při učení svého mateřského jazyka.


V Mooveez Company věříme, že každý člověk má potenciál naučit se jakýkoliv jazyk. Naše metoda je navržena tak, aby pomohla dospělým dosáhnout spolehlivého ovládnutí jakéhokoliv jazyka. Připojte se k nám a objevte radost a úspěch při učení nového jazyka bez stresu a sebeomezení.


Naučit se jazyk může být obtížné, zejména pro dospělé. Ale pokud se vrátíme k principům, které používáme při učení mateřského jazyka, můžeme dosáhnout úspěchu i v učení dalších jazyků. Důležité je ponořit se do jazykového prostředí a zbavit se strachu z chyb. Společnost Mooveez Company nabízí inovativní metodu, která vám umožní spolehlivě ovládnout jakýkoliv jazyk. Připojte se k nám a objevte radost ze zdokonalování svých jazykových dovedností bez ohledu na věk či předchozí zkušenosti.


Video o představení společnosti Mooveez můžete shlédnout zde:

Comments


bottom of page