top of page

Zapojení emocí a všech smyslů

Aktualizováno: 2. 10. 2023Děti vnímají své okolí jinak než my – vstřebávají ho. Vnímají ho všemi smysly a reagují na ně všemi emocemi. Vše, co vidí a slyší, si nejen pamatují, ale doslova přijímají do své duše.


Když jsme jako děti začali prozkoumávat svět, a tím poznávat i jazyk, který tento svět zvuky popisuje, vnímali jsme vše naráz. Vstřebávali jsme svět všemi smysly a prožívali ho naplno všemi emocemi. A díky tomu jsme si nové informace v mozku propojovali a lépe jsme si je pamatovali. Ne nadarmo se říká: Řekni mi to a já to zapomenu. Ukaž mi to, možná si to zapamatuji. Nech mě to udělat a já to pochopím a naučím se to.


Bohužel, když se jako dospělí učíme jazyk, velmi často se učíme „seznamy“ slovíček, aniž by s tím byla spojena konkrétní skutečnost či prožitek. Mnoho dospělých se dokonce učí „potichu“. Vše je příliš abstraktní a pro mozek neurčité a odtržené od skutečného života. To je důvod, proč nás to z učebnic příliš nebaví, a tak si nové poznatky nepamatujeme tak dobře, jako když jsme mateřskou řeč vnímali společně s životem, jehož byla nedílnou součástí.


Proto se v Mooveez snažíme, aby každá věta byla součástí nějakého dialogu či příběhu. Aby postavy byly co nejvíc živé a aby výuka byla přijímána všemi smysly. Možná namítnete, že hmat, chuť a čich se v aplikaci Mooveez přece nevyužívají. My je ale nabízíme prostřednictvím emocí, které vyjadřují naše postavy v příbězích. Tím, že jsou zasazené do příběhu, který je snadno představitelný, tak vám v hlavě navozují smyslové vjemy. Například když mluvíme o chuti sýra či vůni kávy, kterou si naši hrdinové objednávají.


Tím, že vše slyšíte v kontextu příběhu, jsou věty snadno představitelné a probouzí ve vás smyslové prožitky. Tím, že si můžete vše sami vyzkoušet mnohokrát říct v dialogu, probouzíte nové fráze k životu. Nebojte se hrát emoce, které hrají naše postavy. Díky tomu všemu si velmi snadno nová slova a věty zapamatujete a utkví vám v paměti nadlouho.


Každý z nás je schopen naučit se mluvit jakýmkoliv jazykem. Což jsme prokázali při učení našeho mateřského jazyka. Tuto schopnost v sobě můžeme znovu probudit.


Commentaires


bottom of page