top of page

Přítomný čas prostý (Present simple)

Přítomný čas je jedním ze zásadních a základních gramatických jevů, se kterými se při studiu angličtiny setkáte. Používání času samo o sobě není nic složitého.

Proč je dobré znát přítomný čas prostý?

Přítomný čas prostý velmi často využijete, když vyprávíte o sobě nebo o svém okolí a při rozhovorech o věcech, které platí v přítomnosti - jako jsou například vaše osobní údaje. Používá se také, pokud mluvíte o věcech, které jsou platné stále nebo všeobecně - například přírodní zákony a vědecká fakta. Přítomný čas prostý také využijete, budete-li mluvit o zvycích a pravidelných činnostech.

Jak tvořit přítomný čas prostý

Tvorba kladné věty

Příklad tvoření kladé věty v přtomném čase prostém (present simple tense).

Tvorba záporné věty

Tvorba otázky

Kdy používáme prostý čas (s příklady)

1) Když hovoříme o stavech v přítomnosti

This is the hat...

... of Marvello* the Magician...

... and in this hat live two rabbits...

... one named Bob,...

... one named Bobby.

I love you all dearly. 

I don't want pancakes. I want Snow.

Your friends look cute. 

Do they know about me?

2) Když hovoříme o věcech, které se dějí pravidelně

Annie's dog sleeps in the oven.

Every day I look at this dress and I say to myself  “I want to be slim enough to wear it!”

3) A také když hovoříme o něčem, co je vždycky (všeobecně) pravda

The name “humpback” comes from the signature motion it makes...

... as its back clears the water* before a dive.

Adult humpbacks...

... average between 35 to 50 feet* in length...

... and weigh about a ton per foot.

Přidejte se k 200 školám a 100 lektorům, kteří učí jazyk pomocí Mooveez. Poptejte Mooveez pro výuku.

Jak se správně naučit používat přítomný čas prostý?

TIP 1:

Ukládejte fráze s přítomným časem do kartiček a všímejte si, jak se užívá.
Abyste si slovesný čas zažili, je důležité si ho co nejčastěji všímat v napínavém kontextu. V Mooveez vám k tomu poslouží výběr frází v podobě kartiček.

TIP 2:

Nyní využijte kartičky s větami na překlad s přítomným prostým časem k aktivaci. Balíček si nastavte češtinou nahoru a překládejte z češtiny do angličtiny.
Potom balíček otočte a trénujte s kartičkami výslovnost.
Věděli jste, že dokud neumíte frázi správně vyslovit, neuloží se vám do dlouhodobé paměti?

TIP 3:

Využijte nezapomenutelnost filmové scény a zafixujte si tento čas pomocí krátkého dialogu nebo monologu, který vám utkvěl. Například:

TIP 4:

Věděli jste, že se přítomný čas prostý hodí také k popisu filmu nebo filmové scény? Procvičujte si ho pravidelným shrnutím zhlédnutých filmů a seriálů nebo jejich částí.

In this film Snow White changes from a gentle and shy princess into a bandit queen. In the end she beats the evil queen and her dark magic.

kcrrvsocomnpsriaowlz.png
zapplPostImage1511875065352.png
Proč je dobe znat PTS

Jazyky 
s filmem

Jak
se naučit..

Anglická gramatika

 

Kreativita

Kdy používám přítomný čas prostý
Jak tvořit přítomný čas
Ja se naučit přítomný čas prostý
bottom of page