cz / en /ru /de /es /pl /pt /fr
 
Časté dotazy
 

  Časté typy dotazů 
 


Dotazy k Mooveez 

 Dotazy k Mooveez filmům
 

° Kolik stojí filmy v Mooveez? (1)

Plná verze aplikace stojí již od 79 Kč měsíčně, při jednorázové roční platbě 949 Kč. K dispozici jsou vám veškeré tituly a to i včetně "jiných jazyků", tj materiálů v němčině, španělštině, francoužštině a ruštině. Nabídku neustále rozšiřujeme a vyzkoušet ji můžete na 14 dní zcela zdarma, bez nutnosti zadávat platební kartu. 

° Jak můžu zaplatit za filmy v aplikaci Mooveez? (2)

Pro platby za nákupy v Mooveez používáte stejnou platební metodu, kterou máte navázanou ke svému Apple ID nebo Google Play účtu. Veškeré transakce jsou prováděny výhradně přes oficiální “app stores”, údaje o kartě tyto obchody nepředávají dál, řeší také veškeré reklamace.  Apple ID je možné navázat na běžnou platební kartu, Google navíc podporuje i platbu skrze mobilního operátora. Pokud nemáte zkušenosti s online nákupy nebo z jakéhokoliv důvodu nechcete vázat svůj Apple/Google účet s platební kartou, některé banky nabízejí možnost vydání platební karty i bez založení účtu. Funguje to jako online konto, které můžete v libovolné výši dobíjet převodním příkazem. Další možností jsou dárkové iTunes karty (pozor na záměnu s App Store kartami), které jsou v některých zemích v distribuci i ve “fyzické” (plastové) verzi a jinde si je musíte koupit... online :-).

° Jaký je rozdíl proti běžným filmům s titulky? (4)

Hlavní rozdíl je v přidané hodnotě a funkcích, které v Mooveez najdete. Ty šetří čas a umožňují efektivní práci s filmem jako materiálem pro výuku jazyka. Každý film je odborníky kompletně nově přeložen právě s ohledem na výuku jazyka. Žádná slova nejsou vynechána ani upravena, jak se tomu u běžných filmových titulků děje. Rovněž kulturní narážky nebo vtipy nejsou přizpůsobovány, ale naopak vysvětlovány, aby vám pomohly proniknout hlouběji do jazyka a prostředí, ve kterém se používají. Filmy Mooveez navíc vysvětlují použitou gramatiku a jazykové idiomy. V každému filmu nalezenete i spoustu jazykových kvízů.

° Proč nemáte funkci “film a klasické titulky”? (5)

Máme pro to několik důvodů:
1. Délka: Titulky ve filmech bývají častokrát zkracovány, aby v případě delších překladů nezasahovaly do dalších scén.
2. Metodika: Při naší metodě více zapojujete do procesu učení paměť, což je bezesporu prospěšné.
3. Pozornost: Při sledování filmu s titulky se dřív nebo později začnete soustředit na titulky a originální zvuk přestanete vnímat. 

° Jak vybíráte filmy pro Mooveez? (6)

Velmi pečlivě a opatrně. S filmem Mooveez strávíte více než 1-2 hodiny. Musí se proto jednat o film, který si rádi pustíte znovu a znovu. Zároveň vybíráme filmy, které jsou vhodné pro výuku jazyka. Jde tedy o kombinaci úspěšného, léty prověřeného titulu a doporučení našich jazykových odborníků. Proto u nás nenajdete filmové novinky.

° Můžu si stáhnout nějaké filmy zdarma? (7)

Plnou verzi aplikace můžete vyzkoušet na 14 dní zdarma a pokud budete mít zájem, následně si vyberete měsíční nebo roční předplatné. K aktivaci zkušební lhůty nepotřebujete zadávat platební kartu. 

° Bude mi aplikace po instalaci zobrazovat reklamy? (8)

Ne, v aplikaci Mooveez ani v jednotlivých filmech se reklamy nezobrazují.

° Jak často přidáváte nové filmy? (9)

Naší nabídku se snažíme neustále obohacovat, a to minimálně jednou týdně. Jakmile se v aplikaci zaregistrujete, budeme vás o aktualizacích pravidelně informovat.

° Proč nemáte nejnovější filmy? (10)

S filmem Mooveez strávíte více než jen 1-2 hodiny. Musí se proto jednat o film, který si rádi pustíte znovu a znovu. Zároveň vybíráme filmy, které jsou vhodné pro výuku jazyka. Jde tedy o kombinaci úspěšného, léty prověřeného titulu a doporučení našich jazykových odborníků. Proto u nás nenajdete filmové novinky.

 

nahoru
 

O metodologii Mooveez
Dotazy k metodologii a studiu s Mooveez


° Jak Mooveez funguje? (11)

Filmy dokážou částečně nahradit zahraniční prostředí, které je k přirozenému zvládnutí cizího jazyka velice nápomocné. V aplikaci Mooveez jim dodáváme přidanou hodnotu a děláme z nich materiály pro pohodlnou výuku jazyka. Podívejte se na naše video a zjistěte více!

° Jaký postup při studiu doporučujete? (12)

Podívejte se na "Průvodce" v aplikaci! Uvidíte v něm doporučený postup. V závislosti na místu a okolnostech, kde se budete s Mooveez učit, si jej však můžete libovolně upravit. Pro úspěch metody je důležité dodržovat posloupnost:  poslech => porozumění => opakovaný poslech => aktivní procvičování.  

° Je možné se s aplikací naučit i mluvit? (13)

Ano. Mooveez do jisté míry kopíruje přirozený způsob osvojení si jazyka. Nejdříve posloucháte, porozumíte obsahu, dále opakovaně posloucháte a aktivně procvičujete. Díky opakovacím kartičkám trénujete správnou dikci a učíte se mluvit slovníkem rodilého mluvčího. Všechny výrazy se navíc učíte v souvislosti se situacemi, ve kterých byly použity. Mooveez je ale nejlepší způsob, jak se naučit především ROZUMĚT. 

° Jak dlouho trvá studium s jedním filmem? (14)

Záleží na vás, vaší energii, intenzitě a cílech, se kterými do studia jdete. Obecně je možno říci, že jeden celovečerní film vydá na měsíční studium, pokud s ním pracujete denně. 

° Moje znalost cizího jazyka není na takové úrovni, abych zvládnul film v originálu. Má pro mě Mooveez smysl? (15)

Má. Každý film obsahuje profesionální překlad, díky čemuž přesně víte, co se ve filmu odehrává. Vaše nižší znalost jazyka může být dokonce výhodou. Můžete se totiž přirozeně naučit ty skutečně používané fráze a slovíčka vám budou naskakovat ve spojení s vizuálně-sluchovým zážitkem z filmu. V Mooveez vám vysvětlíme i použitou gramatiku, kterou můžete trénovat. Přirozeně si z filmu vybíráte tu, na kterou vaše jazyková úroveň stačí. Už s jedním filmem můžete udělat obrovský pokrok - pořád je v něm co objevovat!

° Je Mooveez vhodné i pro děti? (16)

Ano. Mooveez dětem doporučujeme. Ty, které už umí číst, můžou s Mooveez pracovat stejně jako dospělí. Děti, které číst neumí, zvládnou opakovaným poslechem častokrát mnohem více než dospělí. Je to díky přirozené schopnosti dětí ve věku do 6-7 let učit se jazyky jinak. Dospělý by měl být tím, kdo vybírá vhodný titul.

° Kolik Mooveez filmů potřebuji, abych se naučil jazyk? (17)

Znalost jazyka po každém z filmů závisí na vašich počátečních znalostech. Začátečníkům doporučujeme důkladně odstudovat alespoň 5 filmů námi doporučeným způsobem. Jeden film obsahuje v průměru 2000 unikátních slov, z velké části těch nejpoužívanějších. Již 1000 slov představuje 60 % nejběžnější slovní zásoby. Každým dalším filmem si tedy o něco rozšíříte slovní zásobu, naučíte se další frekventovaná spojení, nebo si zopakujete některá z již zvládnutých pravidel. Jelikož se nejedná přímo o filmy určené pro výuku, ne každý obsahuje všechna gramatická pravidla. 

° Co musím udělat pro zahájení studia? (18)

Stáhnout si aplikaci, zaregistrovat se, podívat se na Průvodce a potvrdit, že máte zájem vyzkoušet si Mooveez na 14 dní zdarma.  

Pokud vám studium s Mooveez vyhovuje, vyberte si pak délku trvání Předplatného, v rámci kterého si pak můžete vybírat z neustále se rozšiřující nabídky různých titulů a žánrů. Pokud ne, Mooveez si jednoduše nepředplatíte :-) 
 

° Proč nenabízíte možnost výběru překladového jazyka? (Rád/a bych se učil/a skrze jiný jazyk než jazyk země, kde žiji) (19)

Jsme vázáni distribučními právy, která určují, v jakých zemích můžeme konkrétní překladové jazyky používat. Pokud nám to ale podmínky povolují,u vybraných titulů tuto možnost přinášíme.

nahoru

O funkcích Mooveez
Dotazy k hlavním funkcím Mooveez


° Co si mám představit pod pojmem Interaktivní scénář? (20)

Filmy Mooveez neobsahují titulky, ale doslovný přepis originálu ve formě scénáře a jeho kvalitní překlad. Ke konkrétní pasáži se můžete několikrát vrátit nebo si scénář libovolně zakrývat a trénovat porozumění kontextu nebo mluveného slova. Ze scénáře si můžete vybrat libovolný dialog a vytvořit z něj ozvučenou kartičku. 

° K čemu jsou ozvučené kartičky, a jak je správně používat? (21)

Ozvučené kartičky usnadňují opakování. Vytváříte si je sami, z kteréhokoli dialogu z filmu. Díky nim se můžete k frázím pohodlně vracet. Nejdříve je vhodné nastavit si je překladovým jazykem nahoru. Zkuste frázi přeložit a překlad si ověřte poslechem a následným otočením kartičky. Náročnější nastavení je originální stranou nahoru, kdy se snažíte o zpětný překlad. Opět si překlad ověříte nejdříve poslechem a potom i otočením. Frázi je vhodné zopakovat i nahlas.

° K čemu slouží tzv. “Aha! poznámky” a jak fungují? (22)

Jde o jazykové a kulturní vysvětlivky. Objeví se automaticky, když se ve filmu objeví nějaká zajímavost (označena hvězdičkou ve scénaři). Abyste si je stihli přečíst, film se v danou chvíli zastaví.

Tyto vysvětlivky vám pomohou proniknout do jazyka a jeho kultury. Vysvětlí vám používání slangových výrazů a větných spojení, které vám zdánlivě nemusí dávat smysl, ovšem rodilými mluvčími jsou běžně používány. Ocení je všichni bez ohledu na jazykovou úroveň.

Pokud pracujete s filmem poněkolikáté, Aha! poznámky si můžete jednoduše vypnout.

° Někdy se po kliknutí na dialog vrátím jenom k dané větě a jindy se film od dané věty pustí. Na čem to závisí? (23)

Klikem na konkrétní frázi pustíte film od dané fráze. Když kliknete na ikonku znázorňující herce, který danou frázi ve filmu použil, pustíte jenom tuto konkrétní frázi.

° K jakému účelu slouží lekce? (24)

Každý film Mooveez jsme rozdělili do menších kousků - lekcí. Lekcemi jsme vám usnadnili orientaci při opětovném spuštění aplikace. Zároveň budete mít přehled, co jste již zvládli a kolik je toho ještě před vámi. U každé lekce je soubor kvízů, který navazují na to, co jste v ní sledovali. Díky tomu postupujete strukturovaně a maximálně efektivně.

nahoru

Technické dotazy k Mooveez
 
Technické dotazy k Mooveez
 

° V jakém rozlišení jsou Mooveez filmy? (25)

Mooveez tituly jsou standardně v SD kvalitě. Filmy se všemi výukovými materiály mají cca 1,5 - 3 GB v závislosti na jejich délce, seriály cca 300 MB a krátké NatGeo dokumenty 16-60 MB.

° Jak dlouho trvá stažení jednoho filmu? (26)

Filmy je třeba stahovat přes wifi. Doba stažení závisí na kvalitě vašeho připojení. 

 

° Na jakých platformách a zařízeních Mooveez funguje? (27)

Mooveez funguje na tabletech i chytrých telefonech obou hlavních operačních systemů - iOS (verze 9.0+) i Android (verze 4.4+).

​° Je možné aplikaci používat na stolních počítačích či noteboocích? (28)

Aplikace funguje pouze na mobilních zařízeních. Verzi aplikace pro počítače momentálně neplánujeme.

° Proč se musím registrovat? (29)

Po registraci získáte možnost přístupu ke všem filmům i na více (3) vašich zařízeních. Díky registraci vám také můžeme být více nápomocní při řešení případných technických dotazů. 

° Můžu sdílet filmy na více zařízeních? (30)

Ano. Mooveez funguje na tabletech i chytrých telefonech obou hlavních operačních systemů - iOS (verze 9.0+) i Android (verze 4.4+). 

° Můžu sdílet filmy i na zařízeních různých operačních systémů? (31)

Mooveez funguje na tabletech i chytrých telefonech obou hlavních operačních systemů - iOS (verze 9.0+) i Android (verze 4.4+). 

° Kolik potřebuji místa na zařízení? (32)

Je to různé. Jeden film/epizoda seriálu se všemi materiály zabere přibližně 250 MB - 2 GB. Film, se kterým aktuálně nestudujete, si můžete bezplatně odložit na naše úložiště a kdykoliv se k němu vrátit. 

° Při používání aplikace na více zařízeních mám všude stejná data? (33)

Díky registraci můžete sdílet zakoupené filmy až na 3 zařízeních. Aktuálně pracujeme na tom, aby se na nich kromě nákupů synchronizoval i váš postup ve filmu a cvičeních. Prozatím toto není možné.

° Na zařízení nemám místo na další film. Lze ukládat filmy na SD kartu? (34)

Film, se kterým aktuálně nestudujete, si můžete bezplatně odložit na naše úložiště a kdykoli se k němu vrátit. Na zařízeních s operačním systémem Android je možné stahovat i ukládat filmy na SD kartu. 

nahoru

Troubleshooting Mooveez
Řešení problémů
 

° Aplikace mi padá. (35)

Je možné, že při stahování došlo chybě a aplikace se nestáhla správně. Skuste ji odinstalovat a opět nainstalovat. Pokud chyba přetrvává, obraťte se, prosím, na naši technickou podporu a v součinnosti s vámi najdeme řešení. Pro urychlení procesu bude bezesporu výhodou, pokud nám při hlášení chyby zašlete i otisk obrazovky s chybovou hláškou na email: info@mooveez.com

° Ve filmu vidím překlad, kterému nerozumím. (36)

Napište nám na info@mooveez.com, v mailu prosím uveďte, jakým emailem jste se registroval/a. Co nejdříve zjednáme nápravu a pošleme vám postup, jak se dostat ke správnému překladu.

° Nepřišel mi potvrzovací email k registraci. (37)

Standardně by vám potvrzovací mail měl přijít do několika minut po registraci. Pokud nepřijde, prosím podívejte se předně do nevyžádané pošty. Pokud jej nenajdete ani tam, napište nám na info@mooveez.com. V mailu uveďte, jakým emailem jste se registroval/a. My v systému ověříme, zda v emailové adrese použité při registraci není nějaký překlep. Pak vám pošleme nový aktivační mail, případně aktivujeme účet u nás a dáme vám vědět.

° Nedaří se mi přihlásit se Facebookovým účtem. (38)

Použijte možnost emailové registrace nebo registrace přes Google.

° Po registraci mi nefungují/nemám filmy, které jsem si zakoupil v minulosti. (39)

Pravděpodobně při migraci dat došlo k nějaké chybě, kterou vyřešíme. Napište nám na info@mooveez.com a v mailu uveďte, jakým emailem jste se registroval/a a ideálně telefonní číslo, na kterém budete k zastižení. Brzy se vám ozveme. K povinné registraci jsme museli přistoupit kvůli dodržení právních závazků vůči našim partnerům - filmovým společnostem. Díky registraci můžete aplikaci nainstalovat až na 3 zařízení, aniž byste musel/a film znova kupovat.

° Nejde mi stáhnout film. (40)

Filmy doporučujeme stahovat přes wifi, proto před začátkem stahování zkontrolujte, jestli máte vypnutá mobilní data. Pokud je budete mít zapnutá, Mooveez vám nedovolí film stáhnout, pokud tuto možnost výslovně nepovolíte v nastavení aplikace.

Další možnou příčinou problému se stažením filmu může být rozdíl v použití malých a velkých znaků mezi účtem (tzv. “Case sensitivity” týkající se i e-mailové adresy), ze kterého byl nákup realizován a účtem, použitím kterého chcete film stáhnout.
Napište nám na info@mooveez.com a společne zjistíme příčinu problému a jeho řešení. 

° Nejde mi spustit film. (41)

Při prvním spuštění filmu je třeba být online.

° Na některých kartičkách chybí zvuková stopa. (42)

U některých specifických fimů jsme omezeni autorskými právy. V pasážích, kde jsou například písničky, je proto ze zvukové stopy používané u ozvučených kartiček smazaná hlasová stopa. Kartičky s tímto omezením jsou označeny znakem škrtnutého amplionu. Kartičku z nich můžete vytvořit, ale bude bez zvuku, případně jen s nějakým šumem.

° Nabídka filmů se výrazně změnila (= zmizely filmy, které tam předtím byly). (43)

Pokud jste v zahraničí, je pravděpodobné, že nabídka filmů bude odlišná - přizpůsobená zemi, ve které se nacházíte. O své filmy, které máte koupené, nepřijdete. Po návratu domů se nabídka filmů znova obnoví.

° Na zařízení nemám místo na další film. (44)

Film, se kterým aktuálně nestudujete, si můžete bezplatně odložit na naše úložiště a kdykoliv se k němu vrátit. Na zařízeních s operačním systémem Android je možné stahovat i ukládat filmy na SD kartu. 

° Nemůžu se dostat do filmu/epizody seriálu, se kterým jsem pracoval/a. (45)

Aktualizujte si aplikaci. Pokud bylo potřebné pouze znovu autorizovat váš přístup, po aktualizaci bude vše fungovat jako předtím. Pokud již daný titul v nabídce vůbec neuvidíte, došlo k jeho vyřazení. Nabídku průběžně aktualizujeme - po expiraci našich distribučních smluv musíme čas od času nějaké tituly i vyřazovat. Podstatně častěji však přidáváme novinky.

°  Pokud náhodou narazíte na něco jiného, co nefunguje, prosím napište nám na info@mooveez.com. (46)

nahoru

 

Další plány s Mooveez
Nabídka a cena 

 

° Proč se liší česká nabídka od té zahraniční? (48)

Pro jednotlivá teritoria vyjednáváme distribuční práva zvlášť, a proto nebude nabídka ve všech zemích stejná. Čeští a slovenští uživatelé však můžou být spokojeni. Vzhledem k původu Mooveez a vztahy s lokálními distributory je nabídka pro tyto trhy nejbohatší. :-)

° Můžu si Předplatné zkusit? Nezávazně a zdarma? (50)

Ano, máte nato 14 dní. 

° Jak funguje "zkušebních 14 dní" Předplatného? (51)

Po aktivaci této zkušební doby, kterou vám aplikace automaticky nabídne, máte na 14 dní k dispozici veškeré tituly / plnou verzi Mooveez. Až následně se rozhodnete, jestli chcete s Mooveez pracovat i po skončení této doby. Při jednorázové roční platbě vás vyjde aplikace na 79 Kč měsíčně. 

° Jak si můžu zakoupit Předplatné? (52)

Proces nákupu Předplatného probíhá podobně jako jakýkoliv jiný nákup jakékoliv jiné položky v aplikaci - tedy výběrem typu Předplatného a potvrzením volby. Proto je nezbytné mít se svým AppStore/Google Play účtem svázanou platnou platební kartu nebo aktivní jinou platební metodu. Zakoupením Předplatného se vám automaticky aktivuje testovací týden, během kterého můžete kdykoliv Předplatné zrušit. Pokud tak neučiníte, Předplatné se vám na konci zkušebního období aktivuje.

° Jak dlouho zůstane titul v nabídce Předplatného? (53)

Jelikož nás produkčně i z pohledu distribučních práv každý z titulů v Mooveez stojí docela hodně, počítáme s jeho využitím minimálně v rozsahu 1 roku. V závislosti na distribučních smluvách se snažíme o co nejdelší dobu, po kterou vám ten-který titul můžeme v rámci Předplatného nabídnout.

° Musím pokaždé obnovovat své Předplatné po uplynutí doby jeho trvání? (54)

Pokud si to ve svých preferencích na AppStore/Google Play nenastavíte jinak, Předplatné se vám automaticky obnoví ke dni jeho ukončení. Pokud vám v mezičase expiruje platební metoda, AppStore/Google Play vás na to včas upozorní a dá vám možnost aktualizovat informace.

° Můžu používat Mooveez v režimu Předplatného i v zahraničí? (57)

Ano. Stáhněte si vybratné tituly do svého zařízení a budou vám k dispozici kdekoliv.

° Zrušení Předplatného (60) 

Zrušení Předplatného se řídí standardními pravidly AppStore/Google Play. Pokud se rozhodnete, že už nadále Předplatné využívat nechcete, je nutno jej aktivně zrušit nejpozději 24 hodin před uplynutím bezplatného zkušebního týdne Předplatného. To se provádí přímo v AppStore (u iOS), nebo v detailu vašeho účtu na Google Play (u zařízení s Androidem). Zde si rovněž můžete nastavit zrušení automatické obnovy Předplatného.
Upozorňujeme, že po uplynutí zkušebního týdne je sice možné Předplatné zrušit a zabránit tak jeho prodloužení, nelze jej ale ukončit okamžitě (tj. zaplacená část Předplatného se v souladu se standardní obchodní politikou GooglePlay a AppStore nevrací a Předplatné končí posledním dnem období, na  které bylo zakoupeno). Jenom připomínáme, že Předplatné je nutné zrušit pomocí Apple ID/GooglePlay účtu, ze kterého jste nákup realizoval/a.

nahoru

 

Další plány s Mooveez
Plány Mooveez 

 


° Plánujete i Mooveez pro další jazyky? (59)

Hlavní vizí pořád zůstává učit angličtinu i v dalších zemích světa, do Mooveez již ale přibyly i jiné jazyky: španělština, francouzština, němčina a ruština. 

 

nahoru

Welcome to Mooveez
please choose your language