top of page

Frequently Asked Questions

Is the app free or is it paid?

You can either use the app completely free of charge in the free version, or you can subscribe to the
PREMIUM version which will give you access to more courses and additional functionality.
Payments for the premium version will be automatically charged via the Marketplace (on Google Play and the App Store). Monthly subscription prices are listed direct in the app.

Can I use the app on multiple devices?

Yes, the app can be installed on up to three devices. If you exceed the number of devices, you will be prompted to uninstall the app from one of your existing devices so that you can use it on a new device.

When will there be more content in the app? 

We are working hard right now on expanding the courses

What languages can I learn with Mooveez?

There are eight languages on offer - Czech, English, German, Spanish, Polish, French, Italian and Russian.

Where is the app developed?

The app is developed in the Czech Republic.

Is the app suitable for beginners?

Yes, the app is designed primarily for beginners and intermediate learners. Over time, we will also add materials for advanced learners.

What should I do if I have any technical problems or other questions?

Make sure you have downloaded the latest version of MOOVEEZ. If the issue persists, please contact our support at info@mooveez.com and we will do our best to help you as soon as possible. If you have any other questions, please write to us to the same email address and we will be happy to answer them for you.

Is my personal information safe?

Yes, the app takes data protection very seriously and it uses secure encryption to protect your personal information.

Can I track my progress in the app?

Yes, the app includes a progress tracker so you can see how you are going. It also clearly shows how many sentences, activities and lessons you have already completed. You also earn points for each day you learn with the app as well as for the test at the end of each lesson.

Přestože vyslovuji některá slova evidentně špatně, rozpoznávač je označuje jako vyslovená správně. Je to chyba aplikace?

Rozpoznávač řeči je nastaven tak, aby byl k chybám ve výslovnosti poměrně tolerantní a přívětivý zejména pro úplné začátečníky. V praxi to funguje tak, že pokud řeknete alespoň 60% věty správně, rozpoznávač se s tím spokojí. Problém nastává u krátkých slov a vět. Tam se může stát, že rozpoznávač je tolerantní až příliš a jako správně vyslovené vyhodnotí i věty či slova, která by měl vyhodnotit negativně. Aktuálně pracujeme na možnosti si tolerantnost rozpoznávače řeči individuálně nastavit, čímž bude problém odstraněn.

What do lessons in the Mooveez app look like?

The Mooveez app contains unique short videos that have specifically been created for language learning. Lessons on everyday life situations such as travelling, meeting someone, going to the doctor or having lunch in a restaurant. The app has a range of interactive lessons to practise listening, understanding, imitating and speaking.

Can I use the app offline?

Yes, individual lessons can be downloaded for offline use so you can continue learning without an internet connection.

Aplikace nerozpozná dobře mou výslovnost. Proč tomu tak je?

Zejména u izolovaných jednoslabičných slov se to může stát, a to na platformě Android. Naše aplikace využívá běžný rozpoznávač řeči, který je pro aplikace přímo určený. Bohužel má potíž krátká jednoslabičná slova zaznamenat. Pracujeme na řešení, které by tento problém odstranilo. Nicméně víme, že vyřešení ještě nějakou dobu potrvá.

Kdy bude v aplikaci více jazyků a obsahu?

Momentálně pracujeme na rozšiřování obsahu a funkcionalit pro novou verzi PREMIUM. Následně budeme rozšiřovat nabídku jazyků.

Do you have any other questions?
Write us:

Thanks for submitting!

bottom of page