top of page

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
APLIKACE MOOVEEZ

Právě čtete zásady zpracování osobních údajů společnosti MOOVEEZ company a.s., se sídlem U Golfu 644, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, Česká republika, IČO 064 88 684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 22873 („my“), která je správcem vašich osobních údajů. 

Tyto zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) slouží k informování, proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje, pokud navštívíte naše webové stránky www.mooveez.com („Web“) nebo užíváte naši aplikaci MOOVEEZ („Aplikace“), kterou si můžete stáhnout přes tržiště mobilních aplikací a díky které se můžete efektivně učit cizí jazyky. Dozvíte se také, jaké používáme na Webu cookies a jak s nimi pracujeme. Tyto zásady obsahují i informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. 

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (spíše ho znáte pod pojmem GDPR) („Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Prosíme, důkladně si Zásady přečtěte. Ale žádný strach, vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.  

Můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

 • MOOVEEZ company a. s., U Golfu 644, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, Česká republika

 • E-mail: gdpr@mooveez.com

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás, a to od chvíle, kdy je sami zadáte do naší Aplikace nebo kontaktního formuláře na Webu a při naší vzájemné komunikaci. Pokud jde o cookies, zpracováváme je zpravidla okamžikem, kdy navštívíte náš Web.

Při registraci do naší Aplikace můžete kromě vytvoření nového účtu využít i možnost registrace prostřednictvím vašeho Facebook účtu, Apple ID účtu nebo Google účtu, v takovém případě získáváme vaše osobní údaje tak, jak jsou automaticky generovány technickými prostředky.

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 1. základní identifikační údaje – sloužící k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci jako subjektu údajů (např. jméno a příjmení, pokud bude uvedeno);

 2. kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa;

 3. přihlašovací údaje – uživatelské jméno a přístupové heslo do Aplikace;

 4. informace ze vzájemné komunikace – např. informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů při komunikaci s námi, obsah naší komunikace, údaje o smlouvách uzavřených mezi námi;

 5. informace související s výukou jazyků prostřednictvím Aplikace – např. informace o jazyku, který se učíte, o vaší jazykové úrovni, o množství dokončených aktivit, lekcí a vámi vyplněných slov, vět a dalších odpovědí, vaše celková úspěšnost a zvukový záznam vašeho hlasu, vaše pohlaví, pokud se rozhodnete ho zadat, a další data, která se rozhodnete v Aplikace vyplnit a jejichž doplnění Aplikace ve své aktuální verzi umožňuje;

 6. informace o vašem zařízení – např. IP adresa, model a výrobce, verze operačního systému, typ prohlížeče, verze Aplikace, kterou máte staženou, země, umístění a další data, která se rozhodnete poskytnout;

 7. fakturační a bankovní údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách,
  o sjednané fakturační podmínky, bankovní spojení a přijaté platby; tyto údaje o vás můžeme zpracovávat tehdy, když platby poskytujeme přímo my, běžně však budete platit prostřednictvím Tržiště (AppStore, Google Play), které tyto údaje zpracovává a my k nim nemáme přístup;

 8. cookies – pro chod a fungování Webu využíváme cookies, viz dále v části „Jak je to s cookies?“.

V případě, že jste našim zákazníkem, vám můžeme posílat newslettery po dobu 3 let, pokud jejich zasílání neodmítnete proklikem přímo v newsletteru, v Aplikaci v sekci Nastavení účtu nebo zasláním e-mailu na gdpr@mooveez.com. To nám umožňuje náš oprávněný zájem.

Shromažďujeme následující kategorie osobních údajů, které můžeme poskytnout za úplatu třetím stranám: identifikátory, obchodní informace, informace o činnosti na internetu nebo v jiné elektronické síti, geolokační údaje a závěry vyvozené z uvedených kategorií osobních údajů.

Musíte nám vaše osobní údaje opravdu poskytnout? 

Ano, vaše osobní údaje nám poskytnout musíte, protože to bez nich nepůjde. Například pokud máte zájem zdokonalit se v cizím jazyce prostřednictvím naší Aplikace, vaše osobní údaje potřebujeme už jenom proto, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, zpřístupnit vám Aplikaci nebo abychom vás mohli během užívání Aplikace kontaktovat, když to bude potřeba. 

Proč a za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme? 

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě zákonného důvodu a relevantního právního základu. 

U nás jsou to tyto: 

 1. Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy – osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli umožnit zřídit si uživatelský účet, zpřístupnit obsah Aplikace a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně smlouvy. Pro tyto důvody zpracováváme vaše základní identifikační údaje, kontaktní údaje, fakturační údaje, přihlašovací údaje, informace ze vzájemné komunikace, informace související s výukou jazyků prostřednictvím Aplikace a informace o vašem zařízení.

 2. Náš oprávněný zájem – vaše osobní údaje zpracováváme také proto, že nám to umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu vám, jakožto našim klientům, můžeme třeba posílat novinky ohledně naší Aplikace a nových produktů, které by pro vás mohly být zajímavé, podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, vyřizovat podněty a stížnosti nebo vytvářet interní statistiky, evidence a přehledy s cílem zlepšit poskytování našich služeb a Aplikace. Pro tyto účely zpracováváme vaše základní identifikační údaje, kontaktní údaje, přihlašovací údaje, informace ze vzájemné komunikace, fakturační údaje, informace související s výukou jazyků prostřednictvím Aplikace a informace o vašem zařízení a cookies.

 3. Je to naše povinnost – vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak přikazuje zákon. Například podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být také vaše osobní údaje. Pro tyto účely zpracováváme vaše základní identifikační údaje, kontaktní údaje a fakturační údaje.

 4. Dáváte nám k tomu souhlas – pokud nám ke zpracování udělíte souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat, a to jednoduše e-mailem nebo prostřednictvím Aplikace. Ani po uplynutí doby, po kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem nebo nám to přikazuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Pro tyto účely zpracováváme údaje, k jejichž zpracování nám dáte souhlas. Konkrétní přehled údajů naleznete vždy v příslušném souhlasu.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány po dobu trvání smlouvy, tedy po dobu, kdy budete mít v naší Aplikaci zřízen uživatelský účet. V případě, že nás požádáte o smazání účtu nebo Aplikaci nepoužijete déle než 3 roky, vaše osobní údaje smažeme, ledaže máme k jejich zpracování jiný důvod uvedený níže. 

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních
a vykonávacích řízeních budou zpracovávány po dobu 15 let od skončení obchodního vztahu mezi námi a vámi, což odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů jsou uchovávány po dobu v nich uvedenou; například osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.

Pokud jste uživatelem naší Aplikace, jsme oprávněni vám posílat naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete. Nepřejete-li si naše newslettery dostávat, můžete se z jejich odběru jednoduše kdykoliv odhlásit prostřednictvím prokliku v e-mailu nebo prostřednictvím Aplikace v sekci Nastavení účtu. Bude nás to ale velmi mrzet. 

Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu udělení souhlasu. Upozorňujeme ale na to, že ani v případě odvolání souhlasu nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje – můžeme si potom ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem anebo zákon. 

Jak je to s cookies?

Pro správné fungování našeho Webu využíváme soubory cookies. Jde o malé textové soubory zaznamenávající určité specifické informace z vašich návštěv. Každý typ cookies má svůj účel. 

My používáme následující kategorie cookies:

 1. Nezbytné cookies, díky kterým náš Web správně funguje a umožňuje vám využít jejich nezbytných funkcí. Tyto cookies jsou nutné pro uzavření smlouvy mezi námi, a tak s nimi nemusíte souhlasit a ani je nemůžete odmítnout. 

 2. Funkční cookies, které nám umožňují přizpůsobit obsah Webu tak, aby odpovídal vašim potřebám a zájmům. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte. K jejich využití potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. Kdykoliv později je můžete odmítnout přímo na našem webu.

 3. Analytické cookies sloužící k sestavování statistik a přehledů. Jejich pomocí sledujeme návštěvnost Webu i to, odkud jste se na něj dostali. I k použití těchto cookies potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. Opět je můžete kdykoliv odmítnout.

 4. Marketingové cookies nám umožňují přizpůsobovat nabídku našich služeb vašim potřebám. Díky nim můžeme třeba nabízet služby prostřednictvím cílené reklamy včetně nástrojů třetích stran. K tomu ale opět potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. Odmítnutí nebo úpravu nastavení cookies pak případně můžete provést na naše

Jaké konkrétní cookies využíváme?

Jaké konkrétní cookies využíváme si můžete přečíst zde.

Kdo kromě nás zpracovává vaše osobní údaje? 

Abychom fungovali co nejlépe, zapojujeme do zpracování vašich osobních údajů i další subjekty. V rámci takového outsourcingu může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů, k takovému předání vašich osobních údajů nepotřebujeme váš souhlas.

Se zpracováním nám pomáhají tzv. zpracovatelé osobních údajů, kteří s vašimi údaji mohou nakládat jen v rámci činností a služeb, které nám poskytují. My také pořád budeme těmi, kdo o tom, co se s vašimi osobními údaji děje, rozhodují. Představit si pod takovými zpracovateli osobních údajů můžete například poskytovatele IT, marketingových nebo účetních služeb. Konkrétně vaše osobní údaje zpracovávají kromě nás také:

 1. Vývojáři Aplikace a Webu a poskytovatelé dalších IT služeb: Může se stát, že k vašim osobním údajům budou mít přístup osoby, které pro nás vyvíjí, upravují nebo servisují Aplikaci, Web nebo jiný software.

 2. Marketingoví poradci: Za účelem prezentace Mooveez a realizace marketingových kampaní mohou být vaše osobní údaje přístupné pro marketingové poradce.

 3. Metodika

Vaše osobní údaje můžeme výjimečně také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají. 

Pokud budete chtít vědět komu, kdy a za jakým účelem byly vaše osobní údaje zpřístupněny, rádi vám tyto informace poskytneme.

Budeme vaše osobní údaje předávat do třetích zemí?

Protože využíváme pokročilých nástrojů pro zdokonalování našeho Webu a Aplikace, mohou být některé vaše osobní údaje předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii. Takové osobní údaje však předáváme vždy za dodržení všech standardů náležité péče o osobní údaje a za předpokladu, že je příjemce vašich osobních údajů vázán standardními smluvními doložkami EU o ochraně osobních údajů nebo že poskytl jinou vhodnou záruku ochrany osobních údajů. V případě využití služeb společnosti Google (např. Google Analytics) jsou veškeré služby nastaveny tak, aby byl minimalizován rozsah předávaných osobních údajů, zejména dochází již na straně našich serverů k anonymizaci IP adresy uživatelů a tento osobní údaj tak není v této souvislosti předáván do třetích zemí.

Jak je to s automatizovaným individuálním rozhodováním?

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat automatizovaným individuálním rozhodováním. Zjednodušeně řečeno, o vašich právech a povinnostech nebude rozhodovat automaticky žádný software, který by zpracovával vaše osobní údaje. 

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva? 

Právo na přístup k vašim údajům – můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit také přístup. 

Právo na opravu údajů – můžete po nás také požadovat opravu nesprávných údajů či doplnění údajů neúplných. 

Právo na výmaz údajů – za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Vymazat některé osobní údaje můžete i sami prostřednictvím Aplikace. Nejsme ale povinni vymazat ty osobní údaje, které jsme oprávněni zpracovávat na základě právních předpisů nebo našich oprávněných zájmů.

Právo na omezení zpracování údajů – za určitých podmínek můžete požadovat omezení zpracování údajů.

Právo na přenositelnost údajů – za určitých podmínek jsme povinni vám poskytnout vaše údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.

Právo podat stížnost – máte-li podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo podat námitku – v  případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, můžete podat námitku. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu nebo na e-mail gdpr@mooveez.com. My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kdykoliv nám napište na gdpr@mooveez.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře v Aplikaci nebo na Webu a my vám co nejdříve odpovíme. 

 

Tyto Zásady platí od 15.6.2023

Starou verzi tohoto dokumentu naleznete zde.

vop
bottom of page