top of page

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
APLIKACJA MOOVEEZ

Aktualnie zapoznajesz się z zasadami przetwarzania danych osobowych spółki MOOVEEZ company a.s., z siedzibą pod adresem U Golfu 644, Horní Měcholupy, 109 00 Praga 10, Republika Czeska, REGON 064 88 684, zapisanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem akt B 22873 ("my"), która jest administratorem Twoich danych osobowych. 

Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych ("Zasady") służą do poinformowania Cię, dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową www.mooveez.com ("Witryna") lub korzystasz z naszej aplikacji MOOVEEZ ("Aplikacja"), którą możesz pobrać z platformy dystrybucji cyfrowej i dzięki której możesz skutecznie uczyć się języków obcych. Dowiesz się również, jakich plików cookie używamy w Witrynie i jak z nimi pracujemy. Zasady te zawierają również informacje o tym, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - znasz je bardziej jako RODO ("Rozporządzenie") oraz ustawą nr 110/2019 Dz. U. o przetwarzaniu danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zasadami. Ale nie martw się, Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. 

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

 • MOOVEEZ company a. s., U Golfu 644, Horni Mecholupy, 109 00 Praga 10, Republika Czeska

 • E-mail: gdpr@mooveez.com

W jaki sposób uzyskujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie, od momentu wprowadzenia ich do naszej Aplikacji lub formularza kontaktowego na Stronie internetowej oraz podczas naszej wzajemnej komunikacji. Jeśli chodzi o pliki cookie, przetwarzamy je zasadniczo od momentu odwiedzenia naszej Strony.

Podczas rejestracji w naszej Aplikacji, oprócz utworzenia nowego konta, możesz również skorzystać z opcji rejestracji za pośrednictwem konta na Facebooku, konta Apple ID lub konta Google – w takim przypadku zbieramy Twoje dane osobowe w postaci wygenerowanej automatycznie za pomocą środków technicznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 1. podstawowe dane identyfikacyjne – wykorzystywane do jednoznacznego i niebudzącego wątpliwości zidentyfikowania Ciebie jako osoby, której dane dotyczą (np. imię i nazwisko, jeśli zostało podane);

 2. dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail;

 3. dane logowania – nazwa użytkownika i hasło dostępu do Aplikacji;

 4. informacje z wzajemnej komunikacji – np. informacje z wiadomości e-mail, zapisy rozmów telefonicznych lub formularzy kontaktowych podczas komunikacji z nami, treść naszej komunikacji, szczegóły umów zawartych między nami;

 5. informacje związane z nauką języków obcych za pośrednictwem Aplikacji – np. informacje o języku, którego się uczysz, Twoim poziomie językowym, liczbie aktywności, lekcji oraz słów, zdań i innych wypełnionych przez Ciebie odpowiedzi, Twoim ogólnym wskaźniku sukcesu i nagraniu audio Twojego głosu, Twojej płci, jeśli zdecydujesz się ją podać, oraz inne dane, które zdecydujesz się wypełnić w Aplikacji i które Aplikacja w aktualnej wersji pozwala Ci wypełnić;

 6. informacje o Twoim urządzeniu – np. takie jak adres IP, model i producent, wersja systemu operacyjnego, typ przeglądarki, wersja pobranej Aplikacji, kraj, lokalizacja i inne dane, które zdecydujesz się podać;

 7. dane do fakturowania i bankowe – są to w szczególności informacje widniejące na fakturach,
  uzgodnione warunki fakturowania, dane bankowe i otrzymane płatności; możemy przetwarzać te dane o Tobie, gdy dostarczamy płatności bezpośrednio, ale zwykle płacisz za pośrednictwem Marketplace (AppStore, Google Play), który przetwarza te dane, a my nie mamy do nich dostępu;

 8. pliki cookie – używamy plików cookie do działania i funkcjonowania Strony, patrz poniżej w sekcji "Co z plikami cookie?".

Jeśli jesteś naszym klientem, możemy wysyłać Ci newslettery przez okres 3 lat, chyba że zrezygnujesz z ich otrzymywania klikając bezpośrednio w newsletterze, w Aplikacji w sekcji Ustawienia konta lub wysyłając do nas maila nagdpr@mooveez.com. Pozwala nam na to nasz prawnie uzasadniony interes.

Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych, które możemy udostępnić stronom trzecim za opłatą: identyfikatory, informacje handlowe, informacje o aktywności w Internecie lub w innej sieci elektronicznej, dane geolokalizacyjne oraz wnioski wyciągnięte z podanych kategorii danych osobowych.

Czy naprawdę musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Tak, musisz podać nam swoje dane osobowe, ponieważ nie możemy się bez nich obejść. Na przykład, jeśli jesteś zainteresowany poprawą znajomości języka obcego za pomocą naszej Aplikacji, potrzebujemy Twoich danych osobowych już tylko po to, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę, udostępnić Ci Aplikację lub skontaktować się z Tobą, gdy będziemy tego potrzebować podczas Twojego korzystania z Aplikacji. 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Zawsze przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie podstawy ustawowej i odpowiedniej podstawy prawnej. 

W naszym przypadku są to: 

 1. Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy – z tego powodu przetwarzamy dane osobowe, aby umożliwić Ci założenie konta użytkownika, udostępnić Ci treści zawarte w Aplikacji oraz skontaktować się i komunikować z Tobą w sprawie umowy. Z tych powodów przetwarzamy Twoje podstawowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane rozliczeniowe, dane logowania, informacje z naszej komunikacji z Tobą, informacje związane z nauką języka za pośrednictwem Aplikacji oraz informacje o Twoim urządzeniu.

 2. Nasz prawnie uzasadniony interes – przetwarzamy również Twoje dane osobowe, ponieważ pozwala nam na to nasz prawnie uzasadniony interes. W rezultacie naszym klientom, możemy na przykład wysyłać wiadomości o naszej Aplikacji i nowych produktach, które mogą Cię zainteresować, podejmować odpowiednie kroki w celu wykonywania lub obrony naszych roszczeń prawnych, rozpatrywać skargi i zażalenia lub tworzyć wewnętrzne statystyki, rejestry i raporty w celu poprawy świadczenia naszych usług i Aplikacji. W tych celach przetwarzamy Twoje podstawowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane logowania, informacje o wzajemnej komunikacji, dane rozliczeniowe, informacje związane z nauką języka za pośrednictwem Aplikacji oraz informacje o Twoim urządzeniu i plikach cookie.

 3. To nasz obowiązek – przetwarzamy Twoje dane osobowe również dlatego, że wymagają tego od nas przepisy prawa. Przykładowo, zgodnie z ustawą o rachunkowości, jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów podatkowych – faktur, które również mogą zawierać Twoje dane osobowe. W tych celach przetwarzamy Twoje podstawowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane rozliczeniowe.

 4. Wyrażasz na to zgodę – jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie, po prostu e-mailem lub za pośrednictwem Aplikacji. Jednak nawet po okresie, na który wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszystkich Twoich danych osobowych. Możemy je zatrzymać, jeśli pozwala nam na to nasz prawnie uzasadniony interes lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Jeśli wycofasz zgodę, nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przed jej wycofaniem. W tych celach przetwarzamy dane, na które wyraziłeś nam zgodę. Konkretną listę danych znajdziesz zawsze w odpowiedniej zgodzie.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres obowiązywania umowy, tj. tak długo, jak długo posiadasz konto użytkownika w naszej Aplikacji. Jeśli poprosisz nas o usunięcie konta lub nie będziesz korzystać z Aplikacji przez ponad 3 lata, usuniemy Twoje dane osobowe, chyba że będziemy mieli inny powód do ich przetwarzania wymieniony poniżej. 

Dane osobowe przetwarzane w celu obrony naszych roszczeń prawnych w postępowaniach sądowych, pozasądowych i egzekucyjnych będą przetwarzane przez okres 15 lat od zakończenia stosunku handlowego między Tobą a nami, co odpowiada najdłuższemu możliwemu okresowi przedawnienia określonemu przez prawo.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie obowiązku wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów księgowych, podatkowych i innych właściwych przepisów prawa są przechowywane przez okres w nich określony; na przykład dane osobowe dotyczące kwestii księgowych będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia stosunku handlowego, a dane osobowe dotyczące kwestii podatkowych będą przechowywane przez 10 lat od końca danego okresu podatkowego.

Jeśli jesteś użytkownikiem naszej Aplikacji, mamy prawo wysyłać Ci nasze newslettery przez okres 3 lat, chyba że zrezygnujesz z ich otrzymywania. Jeśli nie chcesz otrzymywać naszych newsletterów, możesz łatwo zrezygnować z nich w dowolnym momencie, klikając w wiadomość e-mail lub poprzez sekcję Ustawienia konta w Aplikacji. Będzie nam jednak bardzo przykro z tego powodu. 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane przez okres obowiązywania Twojej zgody. Zwracamy jednak uwagę, że nawet jeśli wycofasz swoją zgodę, nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszystkich Twoich danych osobowych – możemy je wówczas zachować, jeśli pozwala nam na to nasz prawnie uzasadniony interes lub przepisy prawa.

Co z plikami cookie?

Do prawidłowego funkcjonowania naszej Strony używamy plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które rejestrują pewne specyficzne informacje z Twoich wizyt. Każdy rodzaj plików cookie ma swój własny cel. 

Używamy następujących kategorii plików cookie:

 1. Niezbędne pliki cookie, które sprawiają, że nasza Strona działa poprawnie i umożliwiają korzystanie z nich, są niezbędnymi funkcjami. Te pliki cookie są niezbędne do zawarcia umowy między nami, więc nie musisz się na nie zgadzać, ani nie możesz ich odrzucić. 

 2. Funkcjonalne pliki cookie, które pozwalają nam dostosować zawartość Strony do Twoich potrzeb i zainteresowań. Na przykład preferowany język lub region, w którym się znajdujesz. Aby z nich korzystać, potrzebujemy Twojej zgody, którą możesz nam udzielić za pośrednictwem paska plików cookie. Możesz je odrzucić bezpośrednio na naszej Stronie w dowolnym późniejszym czasie.

 3. Analityczne pliki cookie służące do tworzenia statystyk i raportów. Używamy ich do śledzenia ruchu na Stronie internetowej i skąd do niej trafiłeś. Do korzystania z tych plików cookie potrzebna jest również Twoja zgoda, której możesz udzielić za pośrednictwem paska plików cookie. W każdej chwili możesz je odrzucić.

 4. Marketingowe pliki cookie pozwalają nam dostosować ofertę naszych usług do Twoich potrzeb. Na przykład pozwalają nam oferować usługi za pośrednictwem ukierunkowanych reklam, w tym narzędzi stron trzecich. Ponownie, potrzebujemy Twojej zgody, którą możesz nam udzielić za pośrednictwem paska plików cookie. Następnie możesz odrzucić lub zmodyfikować ustawienia plików cookie na naszej stronie

Jakich konkretnych plików cookie używamy?

Informacje o tym, jakich plików cookie używamy, można znaleźć tutaj.

Kto oprócz nas przetwarza Twoje dane osobowe? 

Aby działać w jak najlepszy sposób, angażujemy inne podmioty w przetwarzanie Twoich danych osobowych. W ramach takiego outsourcingu mogą być również przetwarzane Twoje dane osobowe, nie potrzebujemy Twojej zgody na takie przekazanie Twoich danych osobowych.

W przetwarzaniu pomagają nam tzw. podmioty przetwarzające dane, które mogą przetwarzać Państwa dane wyłącznie w ramach czynności i usług, które nam świadczą. Nadal to my będziemy decydować o tym, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi. Możesz sobie wyobrazić takie podmioty przetwarzające dane osobowe, na przykład dostawców usług informatycznych, marketingowych lub księgowych. Konkretnie, oprócz nas, Twoje dane osobowe przetwarzają następujące podmioty:

 1. Twórcy Aplikacji i Strony Internetowej oraz dostawcy innych usług IT: może się zdarzyć, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają osoby, które opracowują, modyfikują lub serwisują dla nas Aplikację, Stronę lub inne oprogramowanie.

 2. Konsultanci marketingowi: W celu prezentacji Mooveez i prowadzenia kampanii marketingowych Twoje dane osobowe mogą być dostępne dla konsultantów marketingowych.

 3. Metodologia

W wyjątkowych sytuacjach możemy również przekazane Twoje dane osobowe organom publicznym, jeśli leży to w naszym interesie lub jeśli zwrócą się one do nas z taką prośbą. 

Jeśli chcesz wiedzieć komu, kiedy i w jakim celu zostały udostępnione Twoje dane osobowe, chętnie udzielimy Ci tych informacji.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich?

Ponieważ używamy zaawansowanych narzędzi do ulepszania naszej Strony i Aplikacji, niektóre z Twoich danych osobowych mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej. Zawsze jednak będziemy przekazywać takie dane osobowe z zachowaniem wszelkich standardów należytej staranności i pod warunkiem, że odbiorca Twoich danych osobowych jest związany standardowymi unijnymi umownymi klauzulami ochrony danych UE lub ustanowił inne odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych. W przypadku korzystania z usług Google (np. Google Analytics) wszystkie usługi są skonfigurowane w taki sposób, aby zminimalizować zakres przekazywanych danych osobowych, w szczególności adres IP użytkowników jest już zanonimizowany na naszych serwerach i te dane osobowe nie są w tym kontekście przekazywane do państw trzecich.

Co ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach. Mówiąc najprościej, Twoje prawa i obowiązki nie będą automatycznie określane przez żadne oprogramowanie, które przetwarzałoby Twoje dane osobowe. 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Prawo dostępu do Twoich danych – możesz żądać od nas o poinformowanie Cię, jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat, a jeśli nas o to poprosisz, musimy również dać Ci do nich dostęp. 

Prawo do sprostowania danych – możesz również zażądać od nas poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych. 

Prawo do usunięcia danych – pod pewnymi warunkami jesteśmy również zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, jeśli nas o to poprosisz. Możesz również samodzielnie usunąć niektóre dane osobowe za pośrednictwem Aplikacji. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do usunięcia tych danych osobowych, do których przetwarzania jesteśmy upoważnieni na podstawie przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – pod pewnymi warunkami możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych – pod pewnymi warunkami jesteśmy zobowiązani do przekazania Ci Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania ich innemu administratorowi.

Prawo do wniesienia skargi – jeśli podejrzewasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz możliwość wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, www.uoou.cz, ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7.

Prawo do sprzeciwu – jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, możesz wnieść sprzeciw. Sprzeciw ten można wnieść, wysyłając go na nasz adres kontaktowy lub pocztą elektroniczną gdpr@mooveez.com. Następnie ocenimy go najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania.

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie pod adresem gdpr@mooveez.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w Aplikacji lub na Stronie internetowej, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe. 

 

Niniejsze Zasady obowiązują od 15.06.2023 r.

Starą wersję tego dokumentu można znaleźć tutaj.

vop
bottom of page