top of page

Případová studie - Gymnázium Přípotoční

gymnazium pripotocni logo.jpg

Práce s Mooveez ve volitelném semináři z anglického jazyka

V rámci volitelného semináře studenti pracují v aplikací s řadou vybraných titulů: Mirror Mirror, Yes Prime Minister, Pulp Fiction, Hacking the system

Jaké cíle a očekávání jsme nastavili?

 1. Stimulovat vyjadřovací schopnost v AJ (samostatné písemné projekty, práce s dialogy v lekci probíhá v malých skupinkách)

 2. Podpořit domácí poslech s čtením, a zajistit tak intenzivnější a strukturovaný kontakt s autentickým jazykem 

 3. Rozvíjet kritické myšlení skrze analýzu děje, postav, způsobu vyprávění

 4. Rozšířit znalosti o anglickém jazyce (např. co je slang, jak vypadá, co je received pronunciation, vulgarismy, hovorovost, idiomy, kolokace atd.)

 5. Pracovat na vizuální gramotnosti a schopnosti “číst” film

Dopad zapojení aplikace

 • Díky překladu v aplikaci můžu s třídou třeťáků pracovat se náročným textem Yes Prime Minister a následně s nimi hovořit o studené válce a jaderném odzbrojení. Nebo nad scénami z Pulp Fiction diskutovat o slangu a rozebírat idiomy.

 • Studenti vybírají v každé lekci užitečné komunikační fráze a idiomy jako kartičky a učí se je 

 • Práce s detailem dialogu ve split screenu umožňuje hloubkovou analýzu děje a postav

 • Studenti postupně začali dělat domácí úkoly, které spočívají v shlédnutí jedné lekce filmu. 

 • Studenti pochopili, že nestačí dialog číst, a i v lekci scénu zároveň poslouchají

Výsledky

 • Studenti se učí soustředit na detaily, diskutovat, analyzovat, vyhodnocovat, argumentovat a hlavně kriticky myslet (jaký je záměr jednotlivých scén a různých specifických situací)

 • Rozvíjejí si slovní zásobu, učí se nové fráze, idiomy a kolokace, rozlišují, co je užitečné a méně užitečné, tím, že se nahrávají, ztrácejí postupně ostych a snaží se udržovat tempo, rytmus a správnou výslovnost, vnímají důležitost řečových dovedností v jednotlivých scénách – vnímají formální a neformální jazyk, sílu vulgarismů a řeč těla

 • Učí se psát recenze – jejich strukturu a formu - vybírat podstatné informace o ději, postavách a jednotlivých scénách a zároveň je dokázat i podrobně analyzovat a přemýšlet o jejich významu a důležitosti

 • Učí se detailně pracovat s aplikací Mooveez – rychle vyhledávat jednotlivé detaily a pracovat se všemi úkoly a nabídkami, které jim aplikace umožňuje

Názor pedagoga na aplikaci

Studenti se mohou k jednotlivým scénám kdykoli vracet a znovu si vše procvičovat, dokud nedosáhnou 100%  Také se mohou nahrávat a ověřovat si tak správnou výslovnost. 

Skvělé jsou kartičky, které si mohou vytvářet současně při sledování filmu (pouze kliknou, nic nepřepisují), ty si okamžitě archivují a mohou si je kdykoliv procvičovat, (kartičky jsou k dispozici jako flash cards tzn. že na jedné straně mají k dispozici větu v angličtině a na druhé je překlad do češtiny  přesně zachycený z filmu). 

V průběhu sledování filmu mohou film kdykoli zastavit, zároveň mohou sledovat titulky v angličtině a souběžně jejich překlad do češtiny, a pokud nechtějí vidět překlad, tak mohou použít záložku a schovat jak text anglický, tak český. Student si je schopen naprosto nenásilnou formou rychle zapamatovat různá slovní vyjádření a hovorové obraty.

"Moji studenti si Mooveez velmi rychle oblíbili

a stále rychleji se zdokonalují, jak v jazykových dovednostech,

tak ve vyhledávání informací ve scénáři."

Hanka Dědková,

učitelka angličtiny, Gymnázium Přípotoční

Moji studenti si aplikaci velmi rychle oblíbili a stále rychleji se zdokonalují, jak v jazykových dovednostech, tak ve vyhledávání informací ve scénáři. Dokáží okamžitě vyhledat jakékoli důležité scény filmu, které analyzují a nejen že si obohacují slovní zásobu, ale zároveň se učí kriticky myslet a argumentovat, což je v dnešní době velmi důležité nejen při výuce cizího jazyka.

Práce v semináři se hodinu od hodiny stává zajímavější, a to díky spolupráci odborníka Mooveez, kterým je Martina Limburg. Vytvořila pro studenty v semináři projekty, na kterých studenti ve skupinách i jednotlivě pracují a díky jejímu profesionálnímu přístupu se daří studenty motivovat a cíleně vést k jednotlivým dovednostem zmíněným v úvodu hodnocení semináře.

bottom of page